Контактная информация

«Интернет доставка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мақатаев к., 117

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуі жайлы ақпарат

Тіркеу органы: Алматы қаласы Әділет департаментінің Алмалы ауданы Әділет басқармасы

Бастапқы тіркеу күні: 4 шілде 2013 жыл

БСН: 130740003322

Пошталық мененжай: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мақатаев к., 117А, 321 кеңсе

Электронды мекенжай: ok@chocofood.kz

+7 (727) 326 99 02


Товарищество с ограниченной ответственностью «Интернет доставка»

Местонахождение: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 117

Сведения о государственной регистрации юридического лица

Регистрирующий орган: Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы

Дата первичной регистрации: 4 июля 2013 года

БИН: 130740003322

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 117А, 321 офис

Электронный адрес: ok@chocofood.kz

+7 (727) 326 99 02

Наши банковские реквизиты:
ТОО «Интернет доставка»
Р/с: KZ849261802169048000
Банк: АО «Казкоммерцбанк»
БИН: 130740003322
БИК: KZKOKZKX